Consument beter beschermd door Europese richtlijn

Consument beter beschermd door Europese richtlijn

HomeConsument beter beschermd door Europese richtlijn

Consument beter beschermd door Europese richtlijn

De ministerraad heeft ingestemd met het implementeren van een nieuwe Europese richtlijn ten aanzien van de bescherming van consumenten in Nederlandse wetgeving. Door genoemde richtlijn zal de consument bij aankopen van producten en diensten zowel in Nederland als in lidstaten van de Europese Unie beter worden beschermd dan nu het geval is.

Voordelen voor consument

De nieuwe Europese richtlijn zorgt er onder andere namelijk voor dat de termijn waarbinnen de consument bij nader inzien nog kan afzien van de koop wordt verhoogt tot 14 dagen, dit geldt zowel voor online aankopen als aankopen in de winkel. Echter geldt daarbij wel de regel dat de consument het gekochte binnen genoemde 14 dagen dient terug te sturen. Een ander voordeel voor de consument is dat het risico voor beschadiging en verlies van het gekochte product pas op het tijdstip van ontvangst van dat product overgaat op de consument.

Stilzwijgende instemming verboden

Met de nieuwe Europese richtlijn zal Nederland ook in zijn wetgeving dienen op te nemen dat het stilzwijgend instemmen van de consument met bepaalde aanvullende diensten of producten bij een aankoop verboden is. Ter illustratie kan het voorbeeld van een consument worden gegeven die een busticket koopt waarop bij voorbaat voor de consument een aanvullende maaltijd tijdens de busreis is aangekruist, zonder dat de consument daarom gevraagd heeft. Dergelijk praktijken zullen door Nederlandse wetgeving verboden worden.  

Door genoemde richtlijn zal in plaats van stilzwijgende toestemming sprake moeten van een duidelijke instemming met het aanbod van bijvoorbeeld een maaltijd als aanvullend product. De richtlijn schrijft in dat licht voor dat de consument een elektronische handtekening moet zetten of de woorden ‘ik ga ermee akkoord’ moet intypen ter aanvaarding van aanvullende producten of diensten. Op deze manier worden stilzwijgende instemmingsdiensten of -producten voorkomen.

Telefonische overeenkomsten niet meer geldig

Bovendien zullen telefonische overeenkomsten niet meer geldig zijn, wat nu wel het geval kan zijn bij bijvoorbeeld gas-, elektriciteit-, water-, en telecomaanbieders. Door de nieuwe richtlijn zal Nederland wetgeving moeten maken die er voor zorgt dat een overeenkomst pas geldig is als de consument deze schriftelijk of via de e-mail heeft bevestigd.

Door de nieuwe Europese richtlijn zal de consument in heel de EU dezelfde rechten krijgen. In de EU is er nu namelijk een verschil in wetgeving op dit gebied, waardoor de consument niet weet waar hij aan toe is. Nota bene worden ondernemers door de verschillende wetgeving belemmert in het aanbieden van hun diensten. Derhalve zal de nieuwe Europese richtlijn een gunstig effect hebben op de handel tussen landen van de EU, immers de wetgeving op dit punt wordt voor alle EU landen hetzelfde.

Advies Raad van State

Alvorens het kabinet het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt, zal eerst de Raad van State een advies uitbrengen over het wetsvoorstel. Op het moment dat het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer zal het wetsvoorstel openbaar worden als ook het advies van de Raad van State, zodat burgers het kunnen inzien.