Overlast buren Amsterdam

Overlast buren Amsterdam

HomeRechtsgebiedenOverlast buren Amsterdam

Overlast buren Amsterdam

Een stad als Amsterdam heeft veel inwoners welke ook nog eens heel dicht op elkaar wonen. Het komt dan ook zeer regelmatig voor dat er sprake is van overlast die buren van elkaar ervaren. Als u in Amsterdam woont en u ervaart burenoverlast of er wordt onrechtmatig gehandeld door de buren, dan is het belangrijk dat u advies inwint bij een jurist die is gespecialiseerd in het burenrecht. Een jurist burenrecht kan u helpen bij het schrijven van een brief naar de buren.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een erfgrens conflict. In het geval u een beukenhaag op de erfgrens heeft met de buren, dan zult u ervaren dat er in de winter en de herfst geen privacy is vanwege het afvallen van de bladeren van de haag. U wilt daarom een schutting laten plaatsen op de erfgrens. Uw buurman wilt daar echter niet aan meewerken. Op grond van artikel 5:49 lid 1 BW kunt u echter toch vorderen dat de buurman meewerkt aan een scheidsmuur op of tegen de kadastrale erfgrens.

In artikel 5:49 lid 1 BW staat namelijk dat ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneen gebouwd gedeelte van een gemeente te allen tijde kan vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht. Tenzij een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding anders regelt. De eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij. Heeft u een geschil met de buren? Neem dan contact op met ons. Wij procederen regelmatig voor de rechtbank als het gaat over burenrecht.