Overlast buren Rotterdam

HomeRechtsgebiedenOverlast buren Rotterdam

Overlast buren Rotterdam

U heeft overlast van de buren en woont in Rotterdam. De buren hebben namelijk een reeks bomen bij de erfgrens staan waarvan de wortels uw tegelpad volledig vernielen. U heeft al eens gevraagd over u de wortels van de bomen mag verwijderen, echter geeft de buurman daar geen toestemming voor.

Inmiddels steken de tegels dusdanig ver omhoog dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan. U kunt gemakkelijk over de tegels struikelen. Zeker voor oudere mensen, waar u onder valt, is het levensgevaarlijk als zij iets breken als gevolg van een val. Zij kunnen blijvend invalide worden ten gevolge waarvan zij zeer waarschijnlijk geïsoleerd raken met alle gevolgen van dien.

De wet zegt in art 5:44 lid 2 BW dat degene, op wiens erf wortels van een ander erf doorschieten, deze mag weghakken en zich toe-eigenen voor zover ze doorgeschoten zijn. Dit artikel verschaft de nabuur een zelfstandig recht, los van de vraag of de vordering tot het verwijderen (of terugsnoeien) van de betreffende beplanting is verjaard.

Als u overlast heeft van uw buren in Rotterdam dan is het belangrijk dat u contact opneemt met een jurist burenrecht. Hij of zij kan u goed adviseren over de te nemen stappen die u moeten nemen. Heeft u een geschil met de buren? Neem dan contact op met ons. Wij procederen regelmatig voor de rechtbank als het gaat over burenrecht.