Pensioenrecht

Pensioenrecht

HomeRechtsgebiedenPensioenrecht

Pensioenrecht

U heeft een geschil met uw werkgever inzake pensioenrecht. Sinds 1 juni 1977 werkt u bij uw werkgever Steel Productions B.V. en u gaat vanaf 1 augustus 2021 met pensioen. U heeft zevenendertig jaar lang gewerkt als productieleider en wilt nu gaan genieten van uw vrije tijd. Een aantal maanden voordat u met pensioen gaat ontvangt u een brief van uw pensioenfonds met de mededeling dat uw pensioen niet op basis van een eindloonregeling berekend zal worden maar op basis van een middelloonregeling, ten gevolge waarvan u fors minder pensioen gaat ontvangen. Echter heeft uw pensioenfonds in meerdere brieven uit het verleden altijd aangegeven dat er sprake is van een eindloonregeling.

U geeft aan het pensioenfonds aan dat zij een gerechtvaardigd vertrouwen bij u heeft opgewekt dat er sprake was van een eindloonregeling en dat u dus verwachte dat het pensioenfonds daadwerkelijk over zou gaan tot het beloofde pensioen, echter geeft het pensioenfonds aan dat zij alleen een pensioen op basis van de middelloonregeling uitkeren. U weet niet hoe u dit conflict met het pensioenfonds moet oplossen. Met de juridische hulp van Precise and Wise Juristen staat u sterker in uw recht.

Hulp bij

  • Pensioenconflicten
  • Gerechtelijke procedure pensioenrecht