Tag Wettelijke garantie bij tweedehands auto

Wettelijke garantie bij tweedehands auto

Wettelijke garantie bij tweedehands auto
Als een consument een tweedehands auto koopt kan daar een gebrek aan zitten. Een beroep op de wettelijke garantie slaagt echter niet snel als het gaat om slijtageonderdelen. De rechter zal dan vaak aangeven dat dit bij het normale onderhoud van een auto hoort. De consument mag dus niet verwachten dat hij een auto koopt die op korte termijn geen onderhoud nodig zal hebben. Wel mag de consument verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Hiermee wordt vooral gedoeld op de essentiële onderdelen van een auto zoals de motor. Immers zonder goede motor wordt rijden erg lastig. De rechtbank Amsterdam heeft daar op 9 december 2022 een uitspraak over gedaan. De auto voldeed in dat geval ex art. 7:17 lid 2 BW niet aan hetgeen de consument mocht verwachten.