Incasso in België

Incasso in België

HomeIncasso in België

Incasso in België

U heeft een bedrijf in Nederland en heeft behalve Nederlandse klanten ook Belgische klanten. U verkoopt allerlei accessoires voor tennis via dropshipping. Zo verkoopt u gripjes, dempers, tennisracketsnaren, tennisrackets maar ook tenniskleding. Het gaat goed met de handel, echter heeft u vaak Belgische klanten die niet betalen of te laat betalen. U laat een Nederlands incassobureau de aanmaningen sturen aan de debiteuren, echter blijven nog steeds veel klanten in gebreke met het betalen van de facturen. Het Nederlandse incassobureau weet de vorderingen niet betaald te krijgen. De enige manier om de vordering betaald te krijgen is via een dagvaardingsprocedure bij de ondernemingsrechtbank in België. U weet alleen niet hoe u dit moet doen, bovendien gaat het om een ander land waar andere regels gelden inzake procedures.

Dagvaardingsprocedure in België

In België kan men in persoon procederen, bij advocaat of middels een bloedverwant of echtgenoot.
Artikel 728 lid 1 Gerechtelijke Wetboek bepaalt namelijk het volgende:
‘Op het ogenblik van de rechtsingang en later dienen de partijen in persoon of bij advocaat te verschijnen.’
Art. 728 lid 2 GW bepaalt voorts dat voor de vrederechter, voor de ondernemingsrechtbank en voor de arbeidsgerechten de partijen ook vertegenwoordigd mogen worden door hun echtgenoot, hun wettelijk samenwonende of een bloed- of aanverwante houder van een schriftelijke volmacht en speciaal door de rechter toegelaten.

Gezien een partij in persoon mag procederen voor de Belgische rechter is er dus geen Belgische advocaat verplicht. Dit betekent dat u als bedrijf zijnde zich niet tot een advocaat hoeft te wenden voor het op laten stellen van de dagvaarding, dit kunt u aan een jurist overlaten die vaak de helft vraagt van het uurtarief van een advocaat. Wel is het belangrijk dat het gaat om een klant die zich in het Nederlandse gedeelte van België bevindt, immers een Nederlandse jurist beheerst over het algemeen niet de Franse taal, laat staan de juridisch Franse taal van Wallonië. Daarvoor dient u echt naar een Franse jurist te gaan.

Deurwaarder

Op het moment dat de dagvaarding is afgerond zal de Nederlandse jurist de dagvaarding aan de Belgische deurwaarder zenden en opdracht geven om de dagvaarding uit te laten brengen aan de gedaagde partij. Vervolgens vindt er een rolzitting plaats waarbij partijen een aantal data afspreken waarop conclusies kunnen worden genomen. Nadat schriftelijk is gereageerd naar elkaar zal er een comparitie van partijen plaatsvinden, een rechtszitting dus. Ook in België is het mogelijk om tijdens de zitting onder leiding van de rechter een schikking te treffen. Als dit niet mogelijk blijkt, dan zal de rechter gewoon een vonnis wijzen.

Precise and Wise Juristen

Indien u een Belgische klant heeft die niet betaalt, neem dan contact op met ons. Wij kunnen u bijstaan bij een dagvaardingsprocedure, in die zin dat wij de dagvaarding voor u opstellen, u begeleiden bij de rolzitting en voor u de conclusies schrijven naar de tegenpartij.