Bestuursrecht

Bestuursrecht advies nodig?

HomeRechtsgebiedenBestuursrecht

Bestuursrecht

De verhouding tussen de Nederlandse burger en de overheid wordt geregeld door het bestuursrecht wat onder andere is gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht. In de Algemene wet bestuursrecht zijn bepalingen opgenomen waaraan bestuursorganen zich moeten houden, als ook zijn regels opgenomen welke rechtsbescherming bieden voor burgers tegen genomen besluiten van bestuursorganen. Naast de Algemene wet bestuursrecht zijn er veel bijzondere bestuursrechtelijke wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet Handhaving Verkeersvoorschriften.

De aanvrager van een vergunning of een belanghebbende kan een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bestuursorgaan zal dan opnieuw naar haar beslissing kijken en indien het een goed bezwaarschrift is, dan kan het bezwaarschrift gegrond worden verklaard zodat de burger alsnog zijn gelijk krijgt.

Echter indien het bestuursorgaan bij haar beslissing blijft en aldus het bezwaarschrift ongegrond verklaart, dan kan de burger naar de bestuursrechter stappen en daar een beroepschrift indienen. In het uiterste geval kan de burger zelfs in hoger beroep gaan bij de Raad van State te Den Haag.

Procedure

U kunt zich in bestuursrechtelijke procedures door een jurist laten bijstaan, een advocaat is namelijk niet verplicht. Naast voorgaande procedures kan een burger ook een kort geding aanspannen tegen een bestuursorgaan om de werking van een genomen besluit te ontzeggen tot dat een beslissing op bezwaar of beroep is genomen. Indien u het niet eens bent met een genomen besluit van een bestuursorgaan en u komt er zelf niet, dan kunnen de juristen van Precise and Wise Juristen u van dienst zijn. Naast een gedegen kennis van het bestuursrecht hebben zij ook ruime ervaring met procederen voor de bestuursrechter. Neem direct contact met ons op voor een gratis eerste juridisch advies.

Hulp bij

  • Een bezwaarschrift of beroepschrift schrijven
  • Bij de commissie van bezwaar of beroep
  • Procederen bij de rechtbank sector bestuursrecht