Burenrecht

Burenrecht advies nodig?

HomeRechtsgebiedenBurenrecht

Burenrecht

Het burenrecht zoals dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek regelt de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren, huurders en pachters van naburige erven. De wetgever heeft het burenrecht in het leven geroepen om er voor te zorgen dat men rekening met elkaar moet houden en niet zomaar alles mag doen wat men wilt. Hoewel de naam van naburige erven doet vermoeden dat het alleen gaat om aan elkaar grenzende erven, hoeft dat niet persé zo te zijn. Het kan namelijk ook zo zijn dat een gebeurtenis bij of rond een erf hinder veroorzaakt bij een ander erf dat niet aangrenzend is. Handelingen, gedragingen of uitingen van uw buren tegen u kunnen dusdanig hinderlijk zijn dat u dit als overlast ervaart. In het ergste geval kan de overlast er voor zorgen dat u, u in uw woongenot of persoonlijke veiligheid voelt aangetast.

In het geval u geen mogelijkheid meer ziet om het gerezen geschil met uw buren samen op te lossen is het verstandig om tijdig een jurist burenrecht in de armen te nemen. Het tijdig inschakelen van een jurist burenrecht kan er voor zorgen dat het geschil als nog wordt opgelost. Een jurist burenrecht van Precise and Wise Juristen kan u daarbij goed van dienst zijn. De jurist burenrecht kan als een neutrale bemiddelaar optreden om te trachten het conflict op te lossen. Als inderdaad het conflict buiten rechte kan worden opgelost is het essentieel dat u de gemaakte afspraken laat vastleggen in een overeenkomst, zodat bij eventuele problemen in de toekomst kan worden teruggegrepen op de overeenkomst.

Procedure

Mocht echter blijken dat er buitengerechtelijk geen oplossing kan worden bewerkstelligd, dan kunnen onze juristen u door hun gedegen kennis van het burenrecht en ruime ervaring met procederen op het gebied van het burenrecht deskundig bijstaan voor de kantonrechter. Verkeert u momenteel in een conflictsituatie met uw buren? Neem dan direct contact op met Precise and Wise Juristen. Zij nemen de tijd om naar uw probleem te luisteren en geven u een eerste gratis juridisch advies.

Hulp bij

  • Geluids- en stankoverlast, trillingen (hinder)
  • Te hoge of te dicht bij erfgrens staande beplanting
  • Over de erfgrens hangende beplanting
  • Onrechtmatige inkijk op uw erf
  • Aflopend water van buren in uw tuin
  • Dreigende instorting
  • Overbouw