Arbeidsrecht advies nodig?

HomeRechtsgebiedenArbeidsrecht

Arbeidsrecht advies

U heeft te maken met een arbeidsgeschil op uw werk. Het is belangrijk dat u dan een jurist in de arm neemt. Het Nederlands arbeidsrecht is namelijk een zeer complex rechtsgebied. Het is bovendien constant onderhevig aan verandering doordat er nieuwe wetten worden ingevoerd. Uw werkgever verlangt dat een lager loon wordt geaccepteerd of een andere functie wordt geaccepteerd. U bent het hier niet mee eens. Een jurist zal dan voor onjuiste beslissingen of een onjuiste houding opletten. Dit kan namelijk in een eventuele ontslagprocedure het verschil maken tussen ontslag en geen ontslag.

U kunt bij een arbeidsconflict een jurist arbeidsrecht of mediator het conflict laten oplossen. Indien partijen tot elkaar kunnen komen, dan kan de jurist onderhandelingen voeren. Vervolgens worden de gemaakte afspraken vastgesteld in een beëindigingsovereenkomst. Dit noemt men ontslag met wederzijds goedvinden. Als dat niet lukt dat dient de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vorderen. De kantonrechter zal er van overtuigd moeten worden dat er sprake is van een terecht ontslag. In het geval een ontslagvergunning is afgegeven, dan kan een procedure aanhangig worden gemaakt voor een ontslagvergoeding.

Arbeidsrecht jurist

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van het arbeidsrecht? Neem dan direct contact op met een jurist van Precise and Wise. Een jurist van ons helpt u en neemt de tijd om te luisteren en geeft een eerste gratis juridisch advies.

  • Arbeidsgeschil
  • Dreigend ontslag
  • Ontslag op staande voet
  • Ontslag en ontslagvergoeding