Letselschade

Heeft u letselschade?

HomeRechtsgebiedenLetselschade

Letselschade

Als mensen onoplettend, slordig of een gevaar onderschatten kunnen er ongelukken plaatsvinden. Indien iemand letselschade heeft ondervonden aan het lichaam door een ander, dan zijn er vaak mogelijkheden om schade te verhalen. In veel gevallen heeft de verantwoordelijke partij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor ongelukken. Hierdoor zijn er mogelijkheden om de schade vergoed te krijgen. Gezien het letselschaderecht een complex rechtsgebied is, is het van essentieel belang dat u een jurist inschakelt.

Indien de verantwoordelijke partij toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld, dan dient de verantwoordelijke partij de veroorzaakte schade te vergoeden aan u. De benadeelde moet zoveel mogelijk wordt gebracht in de vroegere toestand, in die zin dat u wordt gebracht in de toestand die bestaan zou hebben indien de verantwoordelijke partij de onrechtmatige daad niet zou hebben gepleegd. Daarbij geldt als hoofdregel dat degene die de schade heeft veroorzaakt ingevolge art. 6:103 BW de benadeelde een som geld uitbetaalt wegens de geleden schade.

Jurist helpt u

Het is aldus aan te raden om een letselschadejurist om advies te vragen. De jurist kent namelijk de regels van het aansprakelijkheidsrecht en van het schadevergoedingsrecht. Gezien letselschade een aangrijpende gebeurtenis is in uw leven, is het van belang dat u goed wordt begrepen. Derhalve is het van belang dat uw jurist uw persoonlijke situatie snel kan inschatten en op heldere manier kan verwoorden in juridische stukken. De juristen van Precise and Wise Juristen kunnen u mede door hun betrokkenheid, inlevingsvermogen en door hun gedegen kennis van het letselschaderecht deskundig bijstaan in en buiten rechte. Neem direct contact op met ons voor een gratis eerste juridisch advies.

Letselschade hulp bij

  • Verkeersongeval
  • Medische fout
  • Bedrijfsongeval