Auteursrecht advies nodig?

HomeRechtsgebiedenAuteursrecht

Auteursrecht

Op het moment dat er inbreuk op een werk wordt gemaakt, dan kan de auteur de inbreukmaker aansprakelijk stellen. Het auteursrecht bepaalt namelijk dat als iemand het werk van de maker zonder zijn toestemming openbaar maakt of verveelvoudigt de maker tegen die inbreuk kan optreden. De auteur heeft daarbij verschillende opties die hij kan inzetten.

  • Dagvaarding van inbreukmakende partij
  • Verbod op inbreuk op straffe van dwangsom
  • Schadevergoeding en rectificatie

Procedure bij inbreuk

Als partijen buitengerechtelijk er niet uitkomen om het geschil te beslechten, dan kan de rechtbank middels een dagvaardingsprocedure bij de zaak worden betrokken. De rechtbank kan bij een inbreuk een schadevergoeding toekennen aan de auteur van het werk. De vergoeding voor inbreuk kan behoorlijk oplopen omdat alle proceskosten kunnen worden gevorderd. Op grond van art. 1019h Rv kan de jurist of advocaat alle gemaakte kosten bij de tegenpartij neerleggen. Dit is erg gunstig voor degene die een procedure start omdat het hem of haar dus niks kost.

Behalve een inbreuk op het werk is er ook vaak sprake is van een inbreuk op persoonlijkheidsrechten. Dit worden ook wel morele rechten genoemd vanwege de persoonlijke band van de auteur met het werk. Dit heeft vaak te maken het ontbreken van een naam bij het werk. Op die manier lijkt het alsof de inbreukmaker de maker is van het werk terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.

Advies jurist

Gezien het auteursrecht een complex rechtsgebied is, is het essentieel deskundig advies in te winnen. De juristen van Precise and Wise Juristen hebben een gedegen kennis van het auteursrecht en hebben daarnaast ook veel ervaring met gerechtelijke procedures. Zij kunnen u deskundig bijstaan indien er inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht. Neem direct contact met ons voor een gratis eerste juridisch advies via de mail of telefoon.