Juridisch advies Groningen

Juridisch advies Groningen

HomeJuridisch advies Groningen

Juridisch advies in Groningen

Woont u in Groningen en heeft u juridisch advies nodig? Neem dan contact op met ons. Wij houden ons bezig met het civielrecht. Als burgers of bedrijven onderling een geschil hebben dan grijpt men terug terug op het civielrecht. Hierin staan alle regels over hoe een bepaald geschil zou kunnen worden opgelost. Een goed voorbeeld van een rechtsgebied wat vaak in de praktijk voorkomt is het verbintenissenrecht. Hieronder valt weer het contractenrechtrecht als de onrechtmatige daad. Dat laatste is een verbintenis die uit de wet volgt en dus van rechtswege tot stand komt. Een auto-ongeluk is een onrechtmatige daad van de ene burger naar de andere. Er ontstaat een verbintenis tot vergoeding van schade.

Ruim 10 jaar ervaring

Wij hebben inmiddels al meer dan 10 jaar ervaring met het juridische procedures op het gebeid van het civielrecht. Zowel buiten gerechtelijk als gerechtelijk. Een gerechtelijke procedure kan doormiddel van een dagvaarding worden ingeleid of een verzoekschrift. Door de ruime ervaring met procedures weten we inmiddels waar we op moeten letten in procedures. Van belang is bijvoorbeeld dat je altijd gemotiveerd de stellingen van de tegenpartij betwist zodat een rechter nooit kan zeggen dat je de stelling onvoldoende is weerweersproken en dus de stelling van de tegenpartij voor waar wordt aangenomen. Op die manier snijdt je jezelf in de vingers. Door altijd voldoende te betwisten voorkom je dit probleem.

Altijd betwisten

Wat ook heel belangrijk is in een procedure is dat je een goede pleitnota opstelt. Bij sommige rechtbanken wordt er geen prijs gesteld op het houden van een uitgebreid betoog, echter als je er op staat dat je een pleidooi wilt houden dan zal de rechter je altijd de gelegenheid geven om dit te doen. Op die manier kan je tijdens de zitting ingaan op de conclusie van antwoord van tegenpartij en een ingestelde tegeneis als die is ingesteld.

Juridisch advies nodig?

Bent u gedagvaard of wilt u een partij in rechte betrekken en u woont in de regio Groningen, dan kunnen wij u bijstaan. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij luisteren graag naar uw probleem. Vervolgens zullen wij aangeven of we wat in de zaak zien, in die zin of het een kans van slagen heeft.