Juridisch advies

Juridisch advies Hoorn

HomeJuridisch advies Hoorn

Juridisch advies in Hoorn

U heeft juridisch advies in Hoorn nodig. Sinds kort heeft u namelijk een geschil met uw buren inzake de erfgrens. De heg staat op uw grond en u wilt niet dat uw heg gesnoeid dor de buren. U weet echter niet exact hoe de erfgrens loopt en weet niet wie er gelijk heeft dus. U wendt zich voor juridisch advies tot een juridisch adviesbureau om duidelijkheid te verkrijgen inzake uw rechtspositie.

Wat zou in dit geval het juridisch advies van het juridisch adviesbureau moeten zijn? Allereerst moet het juridisch adviesbureau zich afvragen of sprake is van verjaring. Hiermee wordt bedoeld dat de buren al 20 jaar niet goede trouw, dan wel 10 jaar te goede trouw zich als eigenaar gedragen van de haag en dat daar niet tegen opgetreden is door u. Als daarvan sprake is dan wordt het lastig om de buren te dwingen om van de haag af te blijven, de haag is immers door de verjaring ook eigendom geworden van de buren.

Als er geen sprake van verjaring is dan zou het juridisch advies van juridisch adviesbureau in Hoorn moeten zijn om eerst het kadaster opdracht te geven de erfgrens te laten reconstrueren middels het slaan van grenspaaltjes. Op die manier kan exact worden gezien waar de grens loopt. Een grensreconstructie is echter wel een dure aangelegenheid. De kosten daarvoor bedragen volgens de website van het kadaster namelijk € 460,00, althans dat is een ‘vanaf prijs’.

Op het moment dat duidelijk is op wie zijn grond de heg staat kan actie worden ondernemen tegen de inbreuk makende partij. Als het daadwerkelijk zo is dat de heg niet op de grond van de buren staat, dan kunt u het juridisch adviesbureau de opdracht geven om de buren aan te schrijven.

Precise and Wise

Indien u juridisch advies nodig heeft van een juridisch adviesbureau dan kunt u zich tot Precise and Wise Juristen wenden om u te laten bijstaan. Wij kunnen u voorzien van juridisch advies in de omgeving van Hoorn en omstreken. Behalve het burenrecht zijn wij ook gespecialiseerd in menig andere civielrechtelijke rechtsgebieden. Neem direct contact met ons op.