Juridisch advies

Juridisch advies Purmerend

HomeJuridisch advies Purmerend

Juridisch advies in Purmerend

U woont in Purmerend en heeft dringend juridisch advies nodig. Een week geleden heeft u een auto gekocht en bent er een week na de overdracht van de auto achter gekomen dat die auto als gestolen staat geregistreerd. U wendt zich tot een juridisch adviseur om dit met hem of haar te bespreken. Wat zou het juridisch advies moeten zijn van de jurist?

U heeft aangegeven dat u te goeder trouw bent geweest bij de koop van de auto. U heeft namelijk een bedrag van € 6.000,00 betaald, dit was op dat moment ook de werkelijk marktwaarde. Er is dus geen sprake van een koop die niet goede trouw is.

Juridisch advies

Allereerst moeten worden nagegaan welk wettelijk kader in dit soort zaken van toepassing is. In dit geval moet worden gekeken naar het leerstuk van verkrijging en verlies van goederen. De auto is in dit geval door de ander overgedragen, maar die ander was in dit geval niet beschikkingsbevoegd om de auto over te dragen. Hij was namelijk geen eigenaar.

Wordt de koper in dit soort zaken beschermd? Het juridisch advies van de jurist in Purmerend moet zijn dat u op grond van art. 3:86 lid 1 BW in beginsel beschermd wordt tegen afgifte van de auto aan de oorspronkelijke eigenaar of de verzekeringsmaatschappij van die oorspronkelijk koper, immers de verzekeraar zal ongetwijfeld zijn overgegaan tot betaling van de schade aan de verzekerde en heeft nu het recht van subrogatie.

De juridisch adviseur ziet echter dat u in dit geval toch niet wordt beschermd omdat er geen sprake is van een consumentenkoop. Art. 3:86 lid 3 bepaalt dat de oorspronkelijk eigenaar gedurende 3 jaar zijn auto opeisen. U heeft de auto namelijk niet bij een bedrijf gekocht.

Juridisch advies Precise and Wise

Als u juridisch advies nodig heeft in Purmerend neem dan contact op met ons. Behalve boven beschreven zaak, verlenen wij op veel verschillende gebieden juridisch advies.