Juridisch advies nodig?

HomeJuridisch advies

Juridisch advies

Heeft u juridisch advies nodig? Dan bent u bij Precise and Wise Juristen aan het juiste adres. Wij houden u transparant op de hoogte van de werkzaamheden. In tegen stelling tot veel dienstverleners levert ons kantoor voor een betaalbare prijs rechtshulp. In een dicht bevolkt land als Nederland kunnen conflicten snel ontstaan, echter kunnen conflicten met het juridisch advies ook weer snel worden opgelost. Wij kunnen bijvoorbeeld door een goede juridische brief het conflict eenvoudig oplossen. Daarnaast kunnen wij ook als bemiddelaar optreden om tot een oplossing te komen. In veel opzichten is het beter om een juridisch conflict buiten de rechter op te lossen. Indien u juridische documenten, zoals een arbeidsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst of freelancecontract nodig heeft voor uw onderneming of voor u zelf, dan kunnen wij voor u de documenten opstellen. Als u zelf al een overeenkomst heeft opgesteld kunnen wij uw overeenkomst controleren op juridische fouten en hiaten.

Juridisch advies in procedure

Soms is het echter onvermijdbaar om een procedure te starten tegen de ander. Precise and Wise heeft ruime ervaring met het voeren van procedures bij de rechtbank. Daardoor weten zij precies welke stappen zij moeten nemen in een procedure. Daarnaast zijn zij door de ruime ervaring deskundig in het houden van een overtuigend betoog voor de rechter. Hierdoor is de kans groter dat de rechter wordt overtuigd van het standpunt. De rechter van de rechtbank zal dan een uitspraak doen tussen partijen. Partijen dienen zich dan te houden aan het vonnis. Indien de veroordeelde partij zich niet aan het vonnis houdt zal een deurwaarder worden ingeschakeld. Hij kan bijvoorbeeld beslag leggen op spullen van de veroordeelde.

Juridisch adviesbureau

Heeft u een geschil waar u niet uitkomt? Neem dan direct contact op met ons voor advies. Een jurist van ons luistert naar uw probleem en geeft u vervolgens een eerste gratis juridisch advies. Mocht blijken dat er meer nodig is dan een gratis juridisch advies, dan kunnen wij uw geschil in behandeling nemen voor slechts € 99,95 per uur.