Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

HomeOntslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Zodra een werknemer op staande voet wordt ontslagen kan hij in een kort geding procedure vorderen dat hij weer mag werken. Een werknemer beroept zich in dat geval op de vernietigbaarheid van het ontslag. Er zal dan worden beoordeeld of het ontslag op staande voet in stand zal blijven. Onlangs oordeelde de kantonrechter over een dergelijke situatie. Het ging over een werknemer die afdelingsmanager was bij een slagerij. Tijdens de vakantie van de werknemer deed de werkgever zelf de administratie. Er is toen verschil ontdekt in voorraadcijfers met de week ervoor. In die week verrichtte de werknemer de administratie. Nadat de werknemer is teruggekeerd van zijn vakantie, wordt hij op de eerstvolgende werkdag geschorst door zijn werkgever.

De werknemer maakt in zo’n geval een bezwaar tegen de schorsing. In deze casus zegt de werkgever dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze handelingen. Vervolgens wordt de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer roept de vernietigbaarheid van het ontslag in. In kort geding vordert hij wedertewerkstelling alsmede het gemiste loon. Hij stelt onder andere dat geen sprake is van een geldige reden voor een ontslag.

Oordeel

De kantonrechter oordeelt in kort geding dat het aannemelijk is dat het ontslag op staande voet in een bodemprocedure stand zal houden. De dringende reden is te lezen in de ontslagbrief van de werknemer. De kantonrechter vindt het redelijk dat de werkgever eerst een onderzoek wilde verrichten alvorens tot ontslag over te gaan. Doordat de werkgever voortvarend te werk is gegaan bij dit onderzoek is aan de eis van onverwijldheid voldaan. Tevens oordeelt de kantonrechter dat de dringende reden tegelijk met het ontslag van de werknemer is medegedeeld.

Ontslag op staande voet geven

De werkgever neemt actie nadat hij kennis heeft genomen van de dringende reden . Dit kan het geven van een ontslag op staande voet zijn of de werknemer te schorsen stellen. Tussen ontdekking van de dringende reden en het daadwerkelijke ontslag op staande voet mag een beperkte periode zitten. Voorts is het voor een werkgever van belang dat de dringende reden gelijktijdig wordt medegedeeld en nader toegelicht. Als uw ontslag op staande voet ongeldig is dan kunt u, uw probleem uit handen geven aan een bekwame jurist van Precise and Wise Juristen.