Recht op incassokosten

Recht op incassokosten

HomeRecht op incassokosten

Recht op incassokosten

Als u een bedrijf heeft zult u vast weleens een klant hebben die niet betaalt of niet op tijd betaalt. U heeft de incassowerkzaamheden in eigen beheer en wilt weten hoe u een correcte brief moet schrijven naar de debiteur. U zit er immers ook niet op te wachten dat die brief foutief is. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 25 november 2016 ECLI-NL:HR:2016:2704 bepaald dat de door de schuldeiser verzonden veertiendagenbrief moet voldoen aan de eisen die artikel 6:96 lid 6 BW daaraan stelt. Indien wel de betalingstermijn van veertien dagen is vermeld, maar een te vroege dag van aanvang of van einde van die termijn is aangegeven, dan wel daaromtrent verwarrende of misleidende informatie wordt gegeven, voldoet de brief niet aan de eisen van artikel 6:96 lid 6 BW.

Eisen aan veertiendagenbrief

Zo is de vermelding dat betaald moet worden ‘binnen veertien dagen na heden’ of ‘binnen veertien dagen na verzending van deze brief’ in strijd met de eis dat de schuldenaar in ieder geval een betalingstermijn van veertien dagen, aanvangende de dag na ontvangst van de aanmaning, gegeven moet worden. Het moet de schuldenaar dus duidelijk zijn dat hem die volle wettelijke termijn van veertien dagen ter beschikking staat. De inhoud van de veertiendagenbrief mag bij de schuldenaar niet de onjuiste indruk wekken dat hij de incassokosten al verschuldigd is op een datum waarop in werkelijkheid de wettelijke termijn van veertien dagen nog niet is verstreken. Het is verstandig om het volgende in de brief te vermelden inzake de buitengerechtelijk kosten.

‘De termijn van veertien dagen gaat in op de dag nadat u deze brief heeft ontvangen. Maandag, zondag en officiële feestdagen worden niet meegerekend. Indien uw betaling niet of niet op tijd is ontvangen, maak ik aanspraak op de buitengerechtelijke incassokosten zoals vermeld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten alsmede de wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten zullen € 250,00 (bijvoorbeeld) bedragen.’ Het is belangrijk dat ook het bedrag van de incassokosten in de brief wordt vermeld.

Juridisch advies Precise and Wise

Indien u liever uw incassowerkzaamheden wilt uitbesteden aan ons, dan kan dat ook uiteraard. Wij kunnen voor u snel en effectief uw vorderingen incasseren. Neem direct contact met ons op voor juridisch advies voor meer informatie.