Juridisch advies

Juridisch advies Apeldoorn

HomeJuridisch advies Apeldoorn

Juridisch advies Apeldoorn

U woont in Apeldoorn en heeft dringend juridisch advies van een jurist nodig. Sinds kort heeft u namelijk een huurgeschil met uw verhuurder. De verhuurder geeft aan dat u eind april de woning dient te verlaten omdat u met de verhuurder een huurcontract voor één jaar bent overeengekomen en de verhuurder drie maanden van te voren de huur heeft opgezegd conform de wet.

De verhuurder zegt dat u zich aan het contract moet houden, echter bent u het daar niet mee eens.
Wat zijn de rechten van de huurder in dit geval? Het Nederlands huurrecht kent een grote mate van rechtsbescherming toe aan de huurder ten gevolge waarvan een huurder niet zomaar de gehuurde woning kan worden uitgezet.

Op het eerste gezicht zou je zeggen dat een huurcontract voor één jaar eindigt na één jaar. Echter is niets minder waar. Indien de verhuurder het huurcontract voor bepaalde tijd wilt laten eindigen dan dient hij op voet van art. 7:274 lid 2 BW een van de in dat artikel genoemde opzeggingsgronden in een vooraf overeengekomen beding in het huurcontract voor bepaalde tijd op te nemen en dat de huurder bovendien na dat jaar de woning dient te hebben ontruimd met de zijnen. Een dergelijk beding wordt ook wel een ontruimingsbeding of diplomatenclausule genoemd.

Echter kan de huurder als nog weigeren om de woning te ontruimen. De verhuurder zal dan na een periode van zes weken naar de rechter mogen stappen om ontbinding van de huurovereenkomst te vragen met veroordeling van de huurder in de proceskosten.

Gedegen juristen in Apeldoorn

Bovenstaande casus is slechts een voorbeeld van de vele voorkomende juridische geschillen tussen burgers. Woont u in Apeldoorn en heeft u gedegen juridisch advies nodig? Neem dan contact op met Precise and Wise Juristen. Zij luisteren aandachtig naar uw probleem en geven u vervolgens een eerste gratis juridisch advies. Indien het noodzakelijk blijkt dat er verdere juridische stappen nodig zijn, dan kunnen onze juristen u al bijstaan voor een uurtarief van slechts € 99,95.